Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden ('Overeenkomst') vormen een juridische overeenkomst tussen u ('Gebruiker') en casino-met-afterpay.top ('Website'). Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website.

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de website.

Accounts

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie. U bent ook verantwoordelijk voor het beveiligen van uw accountgegevens, inclusief uw wachtwoord.

U stemt ermee in om alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord onmiddellijk te melden aan casino-met-afterpay.top. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze bepaling.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en de inhoud ervan zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten in Nederland en andere landen. U stemt ermee in dat casino-met-afterpay.top het enige eigendom heeft van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan.

Het is niet toegestaan om de website of enig deel ervan te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van casino-met-afterpay.top.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of worden beheerd door casino-met-afterpay.top. Wij hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun inhoud.

Door gebruik te maken van onze website erkent u dat casino-met-afterpay.top niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke websites of diensten van derden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te vinden op deze pagina.

  • Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de geldende Gebruiksvoorwaarden.
  • Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Gebruiksvoorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

casino-met-afterpay.top, haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als casino-met-afterpay.top op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de website.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.